Sommerturneringen 2022 er afsluttet

5. oktober 2022

Inge of Finn Kofod er vindere af årets sommerturnering. Stort tillykke til Inge og Finn!

Læs mere om de øvrige placeringer her Puljer og resultater

Seniorklubbens afslutningsturnering 2022

10. oktober 2022

Seniorklubbens afslutningsturnering afvikledes i dag med 51 deltagere. Udover præmier i A-, B- og C-rækkerne, uddeltes der også præmier til holdene i Sommerturneringens finalerunde og til vinderne af den nye løbende turnering, som blev lanceret som et nyt initiativ i år.

Læs mere om det hele her Afslutningsturnering

Hjælperturnering

8. oktober 2022

Selvom årets Hjælperturnering, en invitationsturning for RGK’s frivillige hjælpere, arrangeres af moderklubben, findes det rimeligt at lægge referat m.m. her på Seniorklubbens hjemmeside, fordi det trods alt er Seniorklubbens medlemmer, der med 2/3 af de inviterede, dominerer på startlisterne.

Læs mere om årets Hjælperturnering her RGK Hjælperturnering og lad det eventuelt være en inspiration til at deltage i frivilligt arbejde for klubben. Al hjælp bliver værdsat, og der er rigeligt med opgaver! Du kan læse mere om frivilligt arbejde for RGK her Klubbens aktiviteter

Sven Aamodt, webmaster

Hjemmesiden er for tiden nedlagt!


Info mv - herunder årets sommerturnering - lægges ind på Rønnede Golfklubs hjemmeside under "Medlem/klubberne i klubben/Seniorklubben.


Vi har siden hjemmesidens opstart for mange år siden benyttet 123hjemmeside.dk's hjemmeside-skabelon. 123hjemmeside.dk har fornylig overdraget/solgt sine aktiviteter til one.com, hvilket for os har medført at  opbygning og redigering af vores hjemmeside på nogle områder er praktisk talt umuligt, idet one.com benytter et andet system til hjemmesider.


Vi arbejder på at finde en alternativ løsning og vender tilbage så snart der er nyt.


Sven Aamodt


                        ---- ooooo -----Referat m.m. ordinær generalforsamling i Senior-klubben mandag d. 6. marts


Der var flot fremmøde til årets generalforsamling i klubhuset. De fremmødte kunne se Käte Kristensen modtage den ærefulde titel som "Årets Golfer. Henning Seeding, som dirigent, førte forsamlingen smidigt gennem dagsorden. Nedenfor kan du se referatet fra generalforsamlingen samt formandens beretning.


Matchdatoer for sommerprogrammet er fastlagt og kan ses under afsnittet "Sommerprogam".


Referat af generalforsamlingen i Rønnede Golf Klubs seniorklub mandag den 6.marts 2023.

 

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent:

Jacob Bo Christensen, Carl Erik Andreasen og Henning Seeding.

 

  1. Kurt Holm holdt formandens beretning hvilken er vedlagt som bilag.

 

  1. Regnskab: Inge Lise Lund fremlagde regnskabet som blev godkendt.

 

  1. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

 

  1. Valg til bestyrelsen:

 

På valg var Svend Nielsen og Steen Mortensen som begge blev genvalgt.

 

  1. Sven Aamodt blev valgt som suppleant.

 

  1. Hans Thomsen blev genvalgt som revisor.

 

  1. Eventuelt:

 

Kurt Holm takkede turneringsudvalget, Erik, Christian og John og webmasteren Sven Aamodt for deres indsats i det forløbne år og Käte Kristensen blev hædret som årets golfer 2022 og modtog golfkøllen med tak for sin store hjælpsomhed i løbet af året.

 

Sommerprogrammet som det ser ud p.t.:

Vi satser på at starte men mandagsspil sidst i marts hvis vejret og banen er til det. Der vil komme besked ud med starttidspunkt.


Tilmelding til sommerturneringen kan ske på golfboks fra den 28/3 til og med den 25/4.

Første runde spilles fra 1/5 – 1/8

Anden runde spilles fra 1/8 – 15/8

Finalerunde spilles fra 15/8 – 9/10.

 

Datoer for årets turneringer:

8/5 (hjemme), 13-14/6 (ude), 10/7 ( med dameklubben), 7/8 ( hjemme), 11/9 ( ude), 9/10 (hjemme), 6/11 ( Golden Bucket).

 

Venlig hilsen bestyrelsen.


Formandens beretning 2023

I april trådte Alex Schmidt Hansen ud af bestyrelsen og Sten Mortensen indtrådte i bestyrelsen.

I 2022 afholdt seniorklubben 6 turneringer med spisning.  Åbningsturneringen havde vi d. 9 maj med 53 deltagere. D. 5. september spillede vi på Midtsjællands golfbane med kun 34 spillere. De øvrige turneringen spillede vi hjemme med et deltagerantal mellem 38 og 51.  D. 4 juli var vi inviteret til den årlige match med dameklubben. Vi sluttede af med golden Bucket d. 7 november, hvor John igen havde sørget for, der var vin til alle.

Som sædvanlig havde vi en sommerturnering kørende for par, hvor 15 par deltog. Turneringen blev vundet af Inge og Finn Kofoed efter en direkte finale med Ole Bagger og Stig roholt, som måtte tage til takke med 2 pladsen. Nr. 3 blev Hanne Kristensen og Mogens Pedersen. Nr. 4 blev Tonny Pedersen og Jacob Bo Christensen.

Vi havde i år arrangeret en løbende turnering der gik fra vi startede op i april til vi havde vores afslutningsturnering i oktober. Det blev en spændende turnering, hvor afgørelsen først faldt på de sidste spillerunder. Den endelige vinder blev Eigil Paulsen.

 

I efteråret 2021 blev der i golfklubben oprettet et rekrutteringsudvalg, der efterfølgende kom med forskellige initiativer for sæsonen 2022, bl.a. blev der forsøgt oprettet et hold for ” pargolf” og et hold for ”mænd og golf”, men der var ingen af de 2 hold, der blev tilslutning til, så de kunne oprettes.

Det lykkedes derimod at oprette et hold for ”kvinder og golf” på 22 deltagere, med Charlotte Otto, Käte og Lene som tovholdere. Flere af deltagerne har senere meldt sig ind i klubben som fuldtidsmedlemmer.

Det lykkedes at få oprettet et modtagelsesteam på 10 medlemmer fra seniorklubben til at hjælpe greenfee spillere med at booke ind m.m. i weekenderne fra medio maj frem til oktober, det blev til i alt 31 dage, hvor teamet aflastede Klaus, så han havde mulighed for at få lidt mere fri i sommerperioden.

Ud over ovennævnte aktiviteter har seniorklubbens medlemmer som sædvanlig været aktive med bl.a. at rive bunker hver fredag fra medio april til slut oktober. Vinterholdet der mødes om torsdagen til forskellige arbejder på banen og skrue på maskinerne på værkstedet. Der bliver også tømt skraldespande på golfbanen om sommeren m.m.

 

Sæsonen 2023 vil vi prøve at starte op mandag d. 27 marts hvis 18 hullers banen er klar og vejret tillader det.

Der bliver igen i år en løbende turnering om mandagen, når vi spiller stableford. Turneringen vil løbe fra vi starter op og indtil afslutningsturneringen i oktober.

Sommerturnering for par vil fortsat blive arrangeret med indledende runde i tiden 01 05 – 01 08, mellemrunden i tiden 01 08 – 15 08, finalerunden i tiden 15 08 – til afslutningsturneringen.

Der vil være mandage, hvor der ikke bliver spillet stableford men forskellige andre spilleformer efter aftale med matchudvalget.

Åbningsmatchen bliver d. 8 maj.

Der bliver arrangeret 2 turneringer på udebane, den ene tur bliver til Barløseborg golfklub d. 13 og 14 juni med overnatning på gl. Avernæs hotel, den anden formentlig en tur til harekær golfklub d. 11 september.

D 10 juli match med dameklubben.

De øvrige matcher bliver d. 7 august, afslutningsmatch d. 9 oktober og Golden bucket d. 6 november.

Bestyrelsen har i år valgt Käte Kristensen som årets golfer, på grund af at hun altid gennem flere år har hjulpet til, hvor der var behov for en ekstra hånd – det være sig at udarbejde planer for bunker rivning om fredagen, plan for hvilke dage de forskellige medlemmer af modtagelsesteamet skulle hjælpe til i sekretariatet sidste sommer, var med til at få golf og kvinder op og stå.

Der skal lyde en tak til Simona for den altid gode mad, der bliver serveret til vores matcher.

Jeg vil gerne rette en tak til matchudvalget, Erik Peter Hansen, Christian Pedersen og John Damsgård Nielsen for det store arbejde de har med at tilrettelægge vores turneringer og vores ugentlige spil om mandagen.

Der skal også lyde en stor tak til vores Webmaster Svend Aamodt for altid at have vores hjemmeside up to date.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i året der er gået.

 

Kurt Holm.      Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Seniorklubben


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Seniorklubben

mandag d. 6. marts kl. 12:00 i klubhuset.


DAGSORDEN:


Valg af stemmetællere

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Regnskab

Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

Valg til bestyrelsen. På valg er:

Svend Nielsen. Villig til genvalg.

Sten Mortensen. Villig til genvalg.

Valg af suppleant

Valg af revisor: Hans Thomsen. Villig til genvalg.

Eventuelt.


Husk indbetaling af kontingent for 2023 på kr. 150,- til Ingelise Lund, mobilpay tlf. 20 32 91 49 eller kontant.


I forlængelse af generalforsamlingen vil der være fællesspisning og hyggeligt samvær, hvor Simona serverer 2 stk. smørrebrød til 70,- kr.


Bindende tilmelding til spisning senest d. 27. februar til Kurt Holm på mail jskuholm@gmail.com eller sms/telefonisk på tlf. 28 74 31 33.


Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

SENIORKLUBBEN Rønnede GK

Velkommen til Seniorklubbens hjemmeside

August-mandagsturnering hjemme, og september-mandagsturnering ude

15. august 2022

Referat og resultater fra dagens turnering i Seniorklubben finder du her: Mandagsturneringer

Tilmelding til næste måneds mandagsturnering på udebane (5. september, Midtsjællands Golfklub) åbnes i dag på golfbox.

Finalisterne i Sommerturneringen 2022 er fundet

11. august 2022

Mellemrunden i årets Sommerturnering er afviklet og de 4 hold, som skal spille alle-mod-alle i finalerunden, kan ses her: Puljer og resultater

Deadline for tilmelding er, af hensyn til Simonas planlægning IDAG, onsdag, KL. 18 på golfbox, Seniorklubbens juniturnering !!!

August mandagsturnering med spisning og præmier

AFLYSNING Harekær, ændres til hjemmeturnering

15. juni 2022

Bemærk! Udebaneturneringen i Harekær på mandag d. 20. juni er aflyst!!

I stedet afvikles turneringen på vores egen bane!

Dagens slag i mandagsspillet

Husk at der er mandagsturnering hjemme med spisning mandag d. 15. august.

Sidste frist for tilmelding på golfbox er d. 28. juli.

24. maj 2022

Ordinær generalforsamling i Seniorklubben d. 14. marts

15. marts 2022 

Referat m.m. fra den ordinære generalforsamling, som fandt sted i går, findes her: Generalforsamling

Programmet for denne sæson finder du her: Sommerprogram

med venlig hilsen matchudvalget

I går, under Seniorklubbens mandagsspil, slog Tove Nielsen ud på hul 7 og bolden trillede stille og roligt ned i koppen!

HOLE-IN-ONE!!!! Yes! Jubel på tee-stedet fra Tove og de øvrige spillere på holdet.

Stort tillykke til Tove!

14. juli 2022

Golfbolde

10. maj 2022

Som Erik P. Hansen meddelte under præmieuddelingen ved Åbnings-turneringen: som et nyt tiltag kan du nu købe bolde i Golfhoppen, Velocity-bolde hvor Seniorklubben har sponseret tryk af logo og teksten "Seniorklubben". 

Seniorklubbens Åbningsturnering d. 9. maj

10. maj 2022

Referat og navn/foto af præmiemodtagere fra gårsdagens åbningsturnering i Seniorklubben finder du her: Åbningsturnering

Ændringer i sommerprogrammet

3. maj 2022

Venligst bemærk at der er et par ændringer i sommerprogrammet:

Mandagsturneringen der var planlagt til d. 8. august, er flyttet til d. 15. august.

Mandagsturneringen d. 5. september, som var planlagt til en udebaneturnering, bliver nu afholdt hjemme.

Det gældende sommerprogram finder du her: Sommerprogram

Puljeinddeling Seniorklubbens sommerturnering 2022

2. maj 2022

De tilmeldte hold til årets sommerturnering, indledende runde, er nu inddelt i puljer. Puljerne kan ses her: Puljer og resultater

Den indledende runde skal være færdigspillet senest d. 1. august