SENIORKLUBBEN Rønnede GK

Seniorklubbens 20 års Jubilæumsturnering

Jubilæumsturneringen mandag d. 16. august 2021

61 forventningsfulde medlemmer af Seniorklubben mødte op i klubhuset for at deltage i matchen, som skulle markere Seniorklubbens 20 års jubilæum. Forventningerne til dagen var måske en smule nedtonede på grund af den truende vejrudsigt som lovede masser af regn under matchen. Men, som bekendt, det er svært at spå, især om vejret og det viste sig at, bortset fra et par dryp, afholdt vejrguderne sig fra at åbne for sluserne.

Efter matchen var der spisning i klubhuset (culotte med ovnstegte kartofler og sauce bernaise). Vores formand, Kurt Holm, indledte spisningen med at fortælle lidt om Seniorklubben fra den spæde start - information som Kurt havde fundet ved at kigge i RGK's medlemsblade fra de tidlige år:

For 20 år siden i sommeren 2001 var der nogle medlemmer af Rønnede Golf Klub, der mente at der var et behov for at starte en Senior/Veteranklub som en klub i klubben. På initiativ af Svend Thorsen, Erik Dyrdal og Hans Thomsen blev der d. 20. august 2001 holdt et møde, hvor Seniorveteranklubben blev stiftet med Erik Dyrdal som formand. Fra start var der ca. 25 medlemmer og omkring 15 stillede op hver gang.

Formålsparagraffen var: Socialt samvær uanset køn, alder og handicap.

Det blev besluttet at mødes hver mandag morgen og trække lod om holdsammensætningen, og så kunne holdene slå ud mellem kl. 9 og 10 på hul 1.

I sommeren 2002 indførtes en månedlig spisning med medbragt mad.

I 2003 var der forslag fra bestyrelsen om at betale kontingent, men forslaget blev nedstemt på generalforsamlingen. Først i 2005 blev der indført et årligt kontingent på 50 kr, men kun for de de medlemmer som ønskede at deltage i den månedlige match! Men, året efter - i 2006 - blev det vedtaget at alle medlemmer skulle betale 100 kr. i kontingent.

De første egentlige vedtægter blev vedtaget på en generalforsamling i 2005. Vedtægterne er løbende blevet justeret, senest i 2013.

Seniorklubbens medlemmer har gennem alle årene været meget aktive med at hjælpe til på arbejdsdage i klubben, det skyldtes måske at tidligere afsluttedes arbejdsdagene med mad, øl og brændevin....

Nogle af vores medlemmer, som er aktive i dag, har været med siden starten af klubben:

Udover Hans Thomsen, der som nævnt ovenfor, var medstifter af klubben, kender vi alle Lars Ove Nielsen, som i perioden 2005-2010 var formand.

Kent Kristensen, som kom i bestyrelsen i 2006 og bestred formandsposten fra 2010-2021.

Carl Erik Andreasen, som har siddet i bestyrelsen på forskellige poster siden 2005.

Erik Peter Hansen blev i 2004 udpeget som matchleder i Seniorklubben, og i klubbladet blev skrevet at hvis han gjorde det godt, kunne han forvente at fortsætte i 2005.

Det er tydeligt at det sociale samvær i Seniorklubben har været i højsædet, bl.a. ved månedlige spisninger og julefrokoster.

Velkommen og velbekomme!

 Efter klapsalver til Kurt Holm blev der gået til gaflerne og ved kaffen tog Erik Peter Hansen ordet og annoncerede vinderne i de konkurrencer, som var lagt ind i dagens match. Takket være gode sponsorer var der rigeligt med præmier denne efter middag. En stor tak til præmiesponsorerne:

Golfshoppen, Haslev - Proshoppen RGK - Meny, St. Heddinge - Dagli' Brugsen, Strøby - SBN Biler og Frøsig Autoværksted, Haslev - Automester, Tappernøje - og ikke mindst, Grafisk Spektrum v/Hans Thomsen

Vinderne af alle de flotte præmier ses nedenfor:

Vinderne af længste drive på bane 15: Bente Ege Antonsen og Christian Pedersen

Tættest på flaget på bane 17 i 2. slaget: Netti Anslev med 7,60 m og Finn Christensen med 8.39 m

Tættest på flaget på par-3 hullerne: Bane 4: Aase Petersen, 4,89 m - Jacob Bo Christensen, 3,56 m *** Bane 7: Netti Anslev, 24 cm (!) - Eigil Molin, 2,25 m *** Bane 11: Bente Ege Antonsen, 8,03 m - Jørgen Egede Johannesen 2,15 m *** Bane 14: Eigil Paulsen, 3,40 m - (der var ingen damer på green) *** Bane 16: Hanne Christensen, 2,93 m - Kim Mikkelsen, 1,30 m

Vinderne i C-rækken: Lars Ove Nielsen, 44 point *** Annemette Hansen, 39 point *** Bente Ege Antonsen, 38 point *** Tommy Pedersen, 37 point *** Finn Christiansen, 36 point *** Aase Petersen, 36 point

Vinderne i B-rækken: Keld Lindskov, 37 point *** Sten Mortensen, 35 point *** Käte Kristensen, 35 point *** Steen Hemmingsen, 35 point (ej på billedet) *** Vagn Christiansen, 34 point *** Ole Bagger, 34 point

Vinderne i A-rækken: Ole Storm Jensen, 40 point *** Birgitte Gilleshøj, 40 point *** Jacob Bo Christensen, 39 point *** Erik Peter Hansen, 39 point *** Kim Mikkelsen, 37 point *** Svend Nielsen, 37 point

Lige siden 2001 har det sociale samvær været i højsædet!

Tak for et vellykket jubilæumsarrangement!

-------------------------------------- ooooooooooo -----------------------------------

Seniorklubbens jubilæumsturnering afholdes mandag d. 16. august 2021

”Og det skete i de dage, at der udgik et ønske fra ’3 vise yngre mænd af ældre herkomst’ at undersøge muligheden for en anderledes klub i klubben”

Med tanke fulgte handling og ultimo juli det herrens år 2001 blev alle interesserede i den rette aldersgruppe bedt om at lade sig skrive i mandtal ved Rønnede Golfklub

Fremmødet til indskrivning var så stort, at de ’3 vise yngre mænd af ældre herkomst’ straks planlagde den allerførste Senior-Veteranklub turnering til afholdelse d. 20. august 2001.

Resten er nu historie

Senior-Veteranklubben er sidenhen navneændret og den 20. august 2021 har Seniorklubben 20-års jubilæum.

Det vil Seniorklubbens bestyrelse markere med en turnering for alle medlemmer af Seniorklubben.

Seniorklubben har fast spilletid hver mandag, men da 20. august, 2021 ikke passer med en mandag, har Bestyrelsen, efter moden overvejelse, besluttet i stedet at afholde jubilæumsturneringen mandag den 16. august.

Bestyrelsen har gennem kontakter til lokale virksomheder sikret sig et passende antal præmier hvorfor der vil være gode præmier i spil.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer af Seniorklubben i Rønnede Golf Klub til at lade sig skrive i mandtal, således, at vi alle får en spændende dag på golfbanen.

Som altid afsluttes jubilæumsturneringen med spisning herunder uddeling af præmier til de dygtige spillere.

Prisen for deltagelse i jubilæumsturneringen andrager kr. 160,00 med tilmelding via Golfbox.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen